Каталог > Press > Информация за собствени акции

Информация за собствени акции

12 Декември 2014

Софарма АД информира, че от 4 Декември 2014 до и включително 10 Декември 2014 Дружеството изкупи обратно 200 собствени акции представляващи 0.00015% от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 796 на БФБ – София АД, при средна цена BGN 3.98. Търговията с акции на Дружеството е съгласно решение на Общото събрание от 23.06.2010 година. Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е 5 113 043, представляващи 3.87% от акционерния капитал на Дружеството.