Каталог > Press > Информация за собствени акции

Информация за собствени акции

4 Декември 2014

Софарма АД информира, че от 27 Ноември 2014 до и включително 3 Декември 2014 Дружеството изкупи обратно 2 180 собствени акции представляващи 0.0017% от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 8 285.7 на БФБ – София АД, при средна цена BGN 3.80. Търговията с акции на Дружеството е съгласно решение на Общото събрание от 23.06.2010 година. Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е 5 112 843, представляващи 3.87% от акционерния капитал на Дружеството.