Каталог > Press > Информация за собствени акции

Информация за собствени акции

27 Ноември 2014

Софарма АД информира, че от 20 Ноември 2014 до и включително 26 Ноември 2014 Дружеството изкупи обратно 1 211 собствени акции представляващи 0.0009% от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 4 479.49 на БФБ – София АД, при средна цена BGN 3.70. Търговията с акции на Дружеството е съгласно решение на Общото събрание от 23.06.2010 година. Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е 5 110 663, представляващи 3.87% от акционерния капитал на Дружеството.