Каталог > Press > Информация за собствени акции

Информация за собствени акции

13 Ноември 2014

Софарма АД информира, че от 6 Ноември 2014 до и включително 12 Ноември 2014 Дружеството изкупи обратно 2 100 собствени акции представляващи 0.0015% от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 8 201.8 на БФБ – София АД, при средна цена BGN 3.91. Търговията с акции на Дружеството е съгласно решение на Общото събрание от 23.06.2010 година. Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е 5 109 152, представляващи 3.87% от акционерния капитал на Дружеството.