Каталог > Press > Информация за собствени акции

Информация за собствени акции

6 Ноември 2014

Софарма АД информира, че от 30 Октомври 2014 до и включително 5 Ноември 2014 Дружеството изкупи обратно 1 000 собствени акции представляващи 0.0008% от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 3 900 на БФБ – София АД, при средна цена BGN 3.90. Търговията с акции на Дружеството е съгласно решение на Общото събрание от 23.06.2010 година. Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е 5 107 052, представляващи 3.87% от акционерния капитал на Дружеството.