Каталог > Press > Информация за собствени акции

Информация за собствени акции

27 Август 2015

Софарма АД информира, че от 20 август 2015 до и включително 26 август 2015 Дружеството изкупи обратно 500 собствени акции представляващи 0.0004% от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 1320.00 на БФБ – София АД, при средна цена BGN 2.64. Търговията с акции на Дружеството е съгласно решение на Общото събрание от 23.06.2010 година. Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е 5 175 682, представляващи 3.84 % от акционерния капитал на Дружеството.