Каталог > Press > Информация за собствени акции

Информация за собствени акции

29 Октомври 2014

Софарма АД информира, че от 23 Октомври 2014 до и включително 29 Октомври 2014 Дружеството изкупи обратно 1 375 собствени акции представляващи 0.001% от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 5389.9 на БФБ – София АД, при средна цена BGN 3.92. Търговията с акции на Дружеството е съгласно решение на Общото събрание от 23.06.2010 година. Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е 5 106 052, представляващи 3.87% от акционерния капитал на Дружеството.