Каталог > Press > Информация за собствени акции

Информация за собствени акции

23 Октомври 2014

Софарма АД информира, че от 16 Октомври 2014 до и включително 22 Октомври 2014 Дружеството изкупи обратно 1 819 собствени акции представляващи 0.0014% от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 7 188.11 на БФБ – София АД, при средна цена BGN 3.95. Търговията с акции на Дружеството е съгласно решение на Общото събрание от 23.06.2010 година. Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е 5 104 677, представляващи 3.87% от акционерния капитал на Дружеството.