Каталог > Press > Информация за собствени акции

Информация за собствени акции

9 Октомври 2014

Софарма АД информира, че от 2 Октомври 2014 до и включително 8 Октомври 2014 Дружеството изкупи обратно 14 015 собствени акции представляващи 0.011% от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 56 025.88 на БФБ – София АД, при средна цена BGN 3.998. Търговията с акции на Дружеството е съгласно решение на Общото събрание от 23.06.2010 година. Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е 5 101 113, представляващи 3.86% от акционерния капитал на Дружеството.