Каталог > Press > Информация за собствени акции

Информация за собствени акции

25 Септември 2014

Софарма АД информира, че от 18 Септември 2014 до и включително 24 Септември 2014 Дружеството изкупи обратно 7 343 собствени акции представляващи 0.0056% от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 29 212.2 на БФБ – София АД, при средна цена BGN 3.98. Търговията с акции на Дружеството е съгласно решение на Общото събрание от 23.06.2010 година. Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е 5 085 698, представляващи 3.85% от акционерния капитал на Дружеството.