Каталог > Press > Информация за собствени акции

Информация за собствени акции

18 Септември 2014

Софарма АД (“Дружеството”) информира, че от 11 Септември 2014 до и включително 17 Септември 2014 Дружеството изкупи обратно 2 500 собствени акции представляващи 0.0019% от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 10 222.5 на БФБ – София АД, при средна цена BGN 4.09. Търговията с акции на Дружеството е съгласно решение на Общото събрание от 23.06.2010 година. Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е 5 078 355, представляващи 3.85% от акционерния капитал на Дружеството.