Каталог > Press > Информация за собствени акции

Информация за собствени акции

11 Септември 2014

Софарма АД (“Дружеството”) информира, че от 4 Септември 2014 до и включително 10 Септември 2014 Дружеството изкупи обратно 3800 собствени акции представляващи 0.0029% от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 15 868.8 на БФБ – София АД, при средна цена BGN 4.18. Търговията с акции на Дружеството е съгласно решение на Общото събрание от 23.06.2010 година. Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е 5 075 855, представляващи 3.85% от акционерния капитал на Дружеството.