Каталог > Press > Информация за собствени акции

Информация за собствени акции

4 Септември 2014

Софарма АД (“Дружеството”) информира, че от 28 Август 2014 до и включително 3 Септември 2014 Дружеството изкупи обратно 4900 собствени акции представляващи 0.0037% от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 20 687.8 на БФБ – София АД, при средна цена BGN 4.222. Търговията с акции на Дружеството е съгласно решение на Общото събрание от 23.06.2010 година. Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е 5 072 055, представляващи 3.84% от акционерния капитал на Дружеството.