Каталог > Press > Информация за собствени акции

Информация за собствени акции

28 Август 2014

Софарма АД (“Дружеството”) информира, че от 21 Август 2014 до и включително 27 Август 2014 Дружеството изкупи обратно 1 280 собствени акции представляващи 0.00097% от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 5 400.92 на БФБ – София АД, при средна цена BGN 4.219. Търговията с акции на Дружеството е съгласно решение на Общото събрание от 23.06.2010 година. Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е 5 067 155, представляващи 3.84% от акционерния капитал на Дружеството.