Каталог > Press > Информация за собствени акции

Информация за собствени акции

14 Август 2014

Софарма АД (“Дружеството”) информира, че от 07 Август 2014 до и включително 13 Август 2014 Дружеството изкупи обратно 3 468 собствени акции представляващи 0.0026% от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 14 632.56 на БФБ – София АД, при средна цена BGN 4.22. Търговията с акции на Дружеството е съгласно решение на Общото събрание от 23.06.2010 година. Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е 5 065 102, представляващи 3.84% от акционерния капитал на Дружеството.