Каталог > Press > Информация за собствени акции

Информация за собствени акции

7 Август 2014

Софарма АД (“Дружеството”) информира, че от 31 Юли 2014 до и включително 6 Август 2014 Дружеството изкупи обратно 14 606 собствени акции представляващи 0.011% от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 61 172.17 на БФБ – София АД, при средна цена BGN 4.19. Търговията с акции на Дружеството е съгласно решение на Общото събрание от 23.06.2010 година. Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е 5 061 634, представляващи 3.83% от акционерния капитал на Дружеството.