Каталог > Press > Информация за собствени акции

Информация за собствени акции

24 Юли 2014

Софарма АД (“Дружеството”) информира, че от 17 Юли 2014 до и включително 23 Юли 2014 Дружеството изкупи обратно 6 476 собствени акции представляващи 0.005% от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 26 747.69 на БФБ – София АД, при средна цена BGN 4.13. Търговията с акции на Дружеството е съгласно решение на Общото събрание от 23.06.2010 година. Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е 5 030 578, представляващи 3.81% от акционерния капитал на Дружеството.