Каталог > Press > Информация за собствени акции

Информация за собствени акции

17 Юли 2014

Софарма АД (“Дружеството”) информира, че от 10 Юли 2014 до и включително 16 Юли 2014 Дружеството изкупи обратно 24 177 собствени акции представляващи 0.018% от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 99 990.82 на БФБ – София АД, при средна цена BGN 4.14. Търговията с акции на Дружеството е съгласно решение на Общото събрание от 23.06.2010 година. Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е 5 024 102, представляващи 3.81% от акционерния капитал на Дружеството.