Каталог > Press > Информация за собствени акции

Информация за собствени акции

10 Юли 2014

Софарма АД (“Дружеството”) информира, че от 3 Юли 2014 до и включително 9 Юли 2014 Дружеството изкупи обратно 1 277 собствени акции представляващи 0.001% от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 5 512.97 на БФБ – София АД, при средна цена BGN 4.32. Търговията с акции на Дружеството е съгласно решение на Общото събрание от 23.06.2010 година. Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е 4 999 925, представляващи 3.79% от акционерния капитал на Дружеството.