Каталог > Press > Информация за собствени акции

Информация за собствени акции

26 Юни 2014

Софарма АД (“Дружеството”) информира, че от 19 Юни 2014 до и включително 25 Юни 2014 Дружеството изкупи обратно 19 720 собствени акции представляващи 0.015% от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 81 006.50 на БФБ – София АД, при средна цена BGN 4.11. Търговията с акции на Дружеството е съгласно решение на Общото събрание от 23.06.2010 година. Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е 4 971 272, представляващи 3.77% от акционерния капитал на Дружеството.