Каталог > Press > Информация за собствени акции

Информация за собствени акции

19 Юни 2014

Софарма АД (“Дружеството”) информира, че от 12 Юни 2014 до и включително 18 Юни 2014 Дружеството изкупи обратно 11 400 собствени акции представляващи 0.009% от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 48 287.40 на БФБ – София АД, при средна цена BGN 4.24. Търговията с акции на Дружеството е съгласно решение на Общото събрание от 23.06.2010 година. Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е 4 951 552, представляващи 3.75% от акционерния капитал на Дружеството.