Каталог > Press > Информация за собствени акции

Информация за собствени акции

12 Юни 2014

Софарма АД (“Дружеството”) информира, че от 5 Юни 2014 до и включително 11 Юни 2014 Дружеството изкупи обратно 3 000 собствени акции представляващи 0.0023% от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 12 930 на БФБ – София АД, при средна цена BGN 4.31. Търговията с акции на Дружеството е съгласно решение на Общото събрание от 23.06.2010 година. Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е 4 941 382, представляващи 3.74% от акционерния капитал на Дружеството.