Каталог > Press > Информация за собствени акции

Информация за собствени акции

17 Април 2014

Софарма АД (“Дружеството”) информира, че от 10 Април 2014 до и включително 16 Април 2014 Дружеството изкупи обратно 4 125 собствени акции представляващи 0.003% от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 18 136.84 на БФБ – София АД, при средна цена BGN 4.40. Търговията с акции на Дружеството е съгласно решение на Общото събрание от 23.06.2010 година. Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е 4 986 935, представляващи 3.78% от акционерния капитал на Дружеството.