Каталог > Press > Информация за собствени акции

Информация за собствени акции

10 Април 2014

Софарма АД (“Дружеството”) информира, че от 3 Април 2014 до и включително 9 Април 2014 Дружеството изкупи обратно 26 925 собствени акции представляващи 0.02% от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 119 498.00 на БФБ – София АД, при средна цена BGN 4.44. Търговията с акции на Дружеството е съгласно решение на Общото събрание от 23.06.2010 година. Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е 4 982 810, представляващи 3.77% от акционерния капитал на Дружеството.