Каталог > Press > Информация за собствени акции

Информация за собствени акции

27 Февруари 2014

Софарма АД (“Дружеството”) информира, че от 20 Февруари 2014 до и включително 26 Февруари 2014 Дружеството продаде 10 111 собствени акции представляващи 0.0077% от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 44 764.85 на БФБ – София АД, при средна цена BGN 4.43. Търговията с акции на Дружеството е съгласно решение на Общото събрание от 23.06.2010 година. Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е 5 019 262, представляващи 3.80% от акционерния капитал на Дружеството.