Каталог > Press > Информация за собствени акции

Информация за собствени акции

13 Февруари 2014

Софарма АД (“Дружеството”) информира, че от 6 Февруари 2014 до и включително 12 Февруари 2014 Дружеството изкупи обратно 9 990 собствени акции представляващи 0.0076% от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 42 882.50 на БФБ – София АД, при средна цена BGN 4.29. Акциите бяха изкупени въз основа на решение на Общото събрание от 23.06.2010 година. Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е 5 027 873, представляващи 3.81% от акционерния капитал на Дружеството.