Каталог > Press > Информация за собствени акции

Информация за собствени акции

6 Февруари 2014

Софарма АД (“Дружеството”) информира, че от 30 Януари 2014 до и включително 5 Февруари 2014 Дружеството изкупи обратно 6 886 собствени акции представляващи 0.005% от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 27 221.75 на БФБ – София АД, при средна цена BGN 3.95 и продаде 511 589 собствени акции представляващи 0.39% от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 2 174 003.21на БФБ – София АД, при средна цена BGN 4.25. Акциите бяха изкупени въз основа на решение на Общото събрание от 23.06.2010 година. Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е 5 017 883, представляващи 3.80% от акционерния капитал на Дружеството.