Каталог > Press > Информация за собствени акции

Информация за собствени акции

23 Януари 2014

Софарма АД (“Дружеството”) информира, че от 16 Януари 2014 до и включително 22 Януари 2014 Дружеството изкупи обратно 9 839 собствени акции представляващи 0.007% от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 38 910.92 на БФБ – София АД. Средната цена на изкупуване е BGN 3.95. Акциите бяха изкупени въз основа на решение на Общото събрание от 23.06.2010 година. Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е 5 517 063, представляващи 4.18% от акционерния капитал на Дружеството.