Каталог > Press > Информация за собствени акции

Информация за собствени акции

9 Януари 2014

Софарма АД (“Дружеството”) информира, че от 19 Декември 2013 до и включително 8 Януари 2014 Дружеството изкупи обратно 34 045 собствени акции представляващи 0.026% от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 133 491.80 на БФБ – София АД. Средната цена на изкупуване е BGN 3.92. Акциите бяха изкупени въз основа на решение на Общото събрание от 23.06.2010 година. Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е 5 488 911, представляващи 4.16% от акционерния капитал на Дружеството.