Каталог > Press > Информация за собствени акции

Информация за собствени акции

19 Декември 2013

Софарма АД (“Дружеството”) информира, че от 12 Декември 2013 до и включително 18 Декември 2013 Дружеството изкупи обратно 22 008 собствени акции представляващи 0.017% от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 85 612.83 на БФБ – София АД. Средната цена на изкупуване е BGN 3.89. Акциите бяха изкупени въз основа на решение на Общото събрание от 23.06.2010 година. Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е 5 454 866, представляващи 4.13% от акционерния капитал на Дружеството.