Каталог > Press > Информация за собствени акции

Информация за собствени акции

28 Ноември 2013

Софарма АД (“Дружеството”) информира, че от 21 Ноември 2013 до и включително 27 Ноември 2013 Дружеството изкупи обратно 10 019 собствени акции представляващи 0.0076% от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 35 268.79 на БФБ – София АД. Средната цена на изкупуване е BGN 3.52. Акциите бяха изкупени въз основа на решение на Общото събрание от 23.06.2010 година. Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е 5 409 440, представляващи 4.10% от акционерния капитал на Дружеството.