Каталог > Press > Информация за собствени акции

Информация за собствени акции

21 Ноември 2013

Софарма АД (“Дружеството”) информира, че от 14 Ноември 2013 до и включително 20 Ноември 2013 Дружеството изкупи обратно 7 570 собствени акции представляващи 0.006% от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 26 414.24 на БФБ – София АД. Средната цена на изкупуване е BGN 3.49. Акциите бяха изкупени въз основа на решение на Общото събрание от 23.06.2010 година. Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е 5 399 421, представляващи 4.09% от акционерния капитал на Дружеството.