Каталог > Press > Информация за собствени акции

Информация за собствени акции

18 Юни 2015

Софарма АД информира, че от 11 юни 2015 до и включително 17 юни 2015 Дружеството изкупи обратно 200 собствени акции представляващи 0.00015% от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 613.20 на БФБ – София АД, при средна цена BGN 3.07. Търговията с акции на Дружеството е съгласно решение на Общото събрание от 23.06.2010 година. Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е 5 169 332, представляващи 3.83 % от акционерния капитал на Дружеството.