Каталог > Press > Информация за собствени акции

Информация за собствени акции

7 Ноември 2013

Софарма АД (“Дружеството”) информира, че от 31 Октомври 2013 до и включително 6 Ноември 2013 Дружеството изкупи обратно 17 612 собствени акции представляващи 0.013% от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 57 936.2 на БФБ – София АД. Средната цена на изкупуване е BGN 3.29. Акциите бяха изкупени въз основа на решение на Общото събрание от 23.06.2010 година. Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е 5 368 415, представляващи 4.07% от акционерния капитал на Дружеството.