Каталог > Press > Информация за собствени акции

Информация за собствени акции

31 Октомври 2013

Софарма АД (“Дружеството”) информира, че от 24 Октомври 2013 до и включително 30 Октомври 2013 Дружеството изкупи обратно 18 733 собствени акции представляващи 0.014% от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 61 361.46 на БФБ – София АД. Средната цена на изкупуване е BGN 3.28. Акциите бяха изкупени въз основа на решение на Общото събрание от 23.06.2010 година. Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е 5 350 803, представляващи 4.05% от акционерния капитал на Дружеството.