Каталог > Press > Информация за собствени акции

Информация за собствени акции

17 Октомври 2013

Софарма АД (“Дружеството”) информира, че от 10 Октомври 2013 до и включително 16 Октомври 2013 Дружеството изкупи обратно 7 650 собствени акции представляващи 0.0058% от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 24 998.10 на БФБ – София АД. Средната цена на изкупуване е BGN 3.27. Акциите бяха изкупени въз основа на решение на Общото събрание от 23.06.2010 година. Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е 5 297 645, представляващи 4.01% от акционерния капитал на Дружеството.