Каталог > Press > Информация за собствени акции

Информация за собствени акции

10 Октомври 2013

Софарма АД (“Дружеството”) информира, че от 3 Октомври 2013 до и включително 9 Октомври 2013 Дружеството изкупи обратно 42 014 собствени акции представляващи 0.032% от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 136 725.01 на БФБ – София АД. Средната цена на изкупуване е BGN 3.254. Акциите бяха изкупени въз основа на решение на Общото събрание от 23.06.2010 година. Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е 5 289 995, представляващи 4.01% от акционерния капитал на Дружеството.