Каталог > Press > Информация за собствени акции

Информация за собствени акции

3 Октомври 2013

Софарма АД (“Дружеството”) информира, че от 26 Септември 2013 до и включително 2 Октомври 2013 Дружеството изкупи обратно 13 735 собствени акции представляващи 0.01% от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 45 237.71 на БФБ – София АД. Средната цена на изкупуване е BGN 3.29. Акциите бяха изкупени въз основа на решение на Общото събрание от 23.06.2010 година. Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е 5 247 981, представляващи 3.98% от акционерния капитал на Дружеството.