Каталог > Press > Информация за собствени акции

Информация за собствени акции

26 Септември 2013

Софарма АД (“Дружеството”) информира, че от 19 Септември 2013 до и включително 25 Септември 2013 Дружеството изкупи обратно 14 524 собствени акции представляващи 0.011% от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 47 714.54 на БФБ – София АД. Средната цена на изкупуване е BGN 3.29. Акциите бяха изкупени въз основа на решение на Общото събрание от 23.06.2010 година. Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е 5 234 246, представляващи 3.97% от акционерния капитал на Дружеството.