Каталог > Press > Информация за собствени акции

Информация за собствени акции

5 Септември 2013

Софарма АД (“Дружеството”) информира, че от 29 Август 2013 до и включително 04 Септември 2013 Дружеството изкупи обратно 5250 собствени акции представляващи 0.004% от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 16922.00 на БФБ – София АД. Средната цена на изкупуване е BGN 3.22. Акциите бяха изкупени въз основа на решение на Общото събрание от 23.06.2010 година. Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е 5213417, представляващи 3.95% от акционерния капитал на Дружеството.