Каталог > Press > Информация за собствени акции

Информация за собствени акции

29 Август 2013

Софарма АД (“Дружеството”) информира, че от 22 Август 2013 до и включително 28 Август 2013 Дружеството изкупи обратно 7616 собствени акции представляващи 0.006% от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 25316.48 на БФБ – София АД. Средната цена на изкупуване е BGN 3.324. Акциите бяха изкупени въз основа на решение на Общото събрание от 23.06.2010 година. Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е 5210167, представляващи 3.95% от акционерния капитал на Дружеството.