Каталог > Press > Информация за собствени акции

Информация за собствени акции

8 Август 2013

Софарма АД (“Дружеството”) информира, че от 1 Август 2013 до и включително 7 Август 2013 Дружеството изкупи обратно 185367 собствени акции представляващи 0.14% от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 615590.99 на БФБ – София АД. Средната цена на изкупуване е BGN 3.32. Акциите бяха изкупени въз основа на решение на Общото събрание от 23.06.2010 година. Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е 5100089, представляващи 3.86% от акционерния капитал на Дружеството.