Каталог > Press > Информация за собствени акции

Информация за собствени акции

1 Август 2013

Софарма АД (“Дружеството”) информира, че от 25 Юли 2013 до и включително 31 Юли 2013 Дружеството изкупи обратно 276414 собствени акции представляващи 0.21% от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 920042.05 на БФБ – София АД. Средната цена на изкупуване е BGN 3.33. Акциите бяха изкупени въз основа на решение на Общото събрание от 23.06.2010 година. Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е 4914722, представляващи 3.72% от акционерния капитал на Дружеството.