Каталог > Press > Информация за собствени акции

Информация за собствени акции

25 Юли 2013

Софарма АД (“Дружеството”) информира, че от 18 Юли 2013 до и включително 24 Юли 2013 Дружеството изкупи обратно 161424 собствени акции представляващи 0.12% от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 528930.57 на БФБ – София АД. Средната цена на изкупуване е BGN 3.277. Акциите бяха изкупени въз основа на решение на Общото събрание от 23.06.2010 година. Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е 4638308, представляващи 3.51% от акционерния капитал на Дружеството.