Каталог > Press > Информация за собствени акции

Информация за собствени акции

18 Юли 2013

Софарма АД (“Дружеството”) информира, че от 11 Юли 2013 до и включително 17 Юли 2013 Дружеството изкупи обратно 31378 собствени акции представляващи 0.024% от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 96443.15 на БФБ – София АД. Средната цена на изкупуване е BGN 3.07. Акциите бяха изкупени въз основа на решение на Общото събрание от 23.06.2010 година. Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е 4476884, представляващи 3.39% от акционерния капитал на Дружеството.