Каталог > Press > Информация за собствени акции

Информация за собствени акции

4 Юли 2013

Софарма АД (“Дружеството”) информира, че от 27 Юни 2013 до и включително 3 Юли 2013 Дружеството изкупи обратно 14186 собствени акции представляващи 0.011% от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 44612.06 на БФБ – София АД. Средната цена на изкупуване е BGN 3.14. Акциите бяха изкупени въз основа на решение на Общото събрание от 23.06.2010 година. Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е 4420768, представляващи 3.35% от акционерния капитал на Дружеството.