Каталог > Press > Информация за собствени акции

Информация за собствени акции

21 Май 2015

Софарма АД информира, че от 14 май 2015 до и включително 20 май 2015 Дружеството изкупи обратно 3312 собствени акции представляващи 0.0025% от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 10 274.19 на БФБ – София АД, при средна цена BGN 3.10. Търговията с акции на Дружеството е съгласно решение на Общото събрание от 23.06.2010 година. Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е 5 167 132, представляващи 3.83 % от акционерния капитал на Дружеството.