Каталог > Press > Информация за собствени акции

Информация за собствени акции

20 Юни 2013

Софарма АД (“Дружеството”) информира, че от 13 Юни 2013 до и включително 19 Юни 2013 Дружеството изкупи обратно 70285 собствени акции представляващи 0.053% от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 219399.15 на БФБ – София АД. Средната цена на изкупуване е BGN 3.12. Акциите бяха изкупени въз основа на решение на Общото събрание от 23.06.2010 година. Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е 4395372, представляващи 3.33% от акционерния капитал на Дружеството.