Каталог > Press > Информация за собствени акции

Информация за собствени акции

13 Юни 2013

Софарма АД (“Дружеството”) информира, че от 6 Юни 2013 до и включително 12 Юни 2013 Дружеството изкупи обратно 46607 собствени акции представляващи 0.035% от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 143731.48 на БФБ – София АД. Средната цена на изкупуване е BGN 3.08. Акциите бяха изкупени въз основа на решение на Общото събрание от 23.06.2010 година. Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е 4325087, представляващи 3.28% от акционерния капитал на Дружеството.