Каталог > Press > Информация за собствени акции

Информация за собствени акции

6 Юни 2013

Софарма АД (“Дружеството”) информира, че от 30 Май 2013 до и включително 5 Юни 2013 Дружеството изкупи обратно 77078 собствени акции представляващи 0.058% от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 228851.01 на БФБ – София АД. Средната цена на изкупуване е BGN 2.97. Акциите бяха изкупени въз основа на решение на Общото събрание от 23.06.2010 година. Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е 4278480, представляващи 3.24% от акционерния капитал на Дружеството.